About / Sobre mi

APUNT BIOGRÀFIC 

Cantautor barceloní en català resident a Hélsinki. 

Els camins d’aquest vostre senyor són inescrutables i la seva dèria per crear noves cançons n’és primerenca. La vida m’ha portat per enriquidors i contraposats viaranys fins aquest punt de confluència en que m’he aturat a plasmar en peces musicals el meu bagatge. Fins ara havia fet ben bé de tot i no gaire de res: He aixecat parets i derruït murs, he entretingut quitxalla i gent gran, he acomodat culs, he despatxat discos, he dirigit voluntats confoses, etc. 

La correlació de sons ordenats sempre ha estat present en el meu trajecte vital, ja sigui en forma de cantarella constant irremeiablement vinculada a l’acte de respirar, com manifestada en un desfici compulsiu per adquirir música enllaunada. Mai com ara m’havia sentit tan bé amb mi mateix mentre canto pels descosits i no penso canviar la terapèutica mística de la melodia per una estabilitat pecuniària conjuntural. 

Per falta de medis i també per imperatiu estètic sono primitiu. M’autoimposo la filosofia del “fes-t’ho tu mateix” (DIY). Els recursos utilitzats són més rudimentaris del que els resultats podrien suggerir. Autodidacta per principis he après a cantar sobretot escoltant, però també formant part de corals o als karaokes. Com a guitarrista em considero un simple rascacordes kumbaya que amb prou feines s’acompanya el cant. Crec que sóc, això si, un lletrista avantatjat que sap plasmar sentiments de manera subtil en els seus temes. D'estil: Iconoclasta. 

Parlo i canto en català, espanyol, finès i anglès. 

SHORT BIOGRAPHY  

Catalan singer songwriter from Barcelona living in Helsinki.  

The ways of this one your servant, are inscrutable and his wish for creating new songs is primal. Life has been guiding me through enriching and contrasting paths to a confluence point where I have stopped to put my baggage on musical pieces. Since now, I’ve been doing a bit of everything and a lot of nothing: I’ve build fences and destroyed walls, I’ve been entertaining children and grown up people, I’ve accommodated rears, I’ve been delivering discs, I’ve been guiding confused wills, etc.  

The correlation of well-ordered sounds has always been present in my life journey in the shape of a constant cantinele irremissibly vinculated to the act of breathing or manifested in my compulsive urge to store canned music. I’ve never been so happy with me as nowadays, as I sing without measure and I don’t want to exchange the mystical therapy of melody for a conjectural pecuniary stability.  

For lack of resources and also as aesthetic imperative, I sound primitive. I impose myself the philosophy of “do it yourself” (DIY). Self-learner by principles, I know how to sing specially from listening to music, but also by having been in choirs and singing at the karaoke bars. As a guitar player I consider myself a simple strings scratcher accompanying his chant. However, I believe that I am an advanced songwriter who knows how to put feelings with subtlety in a theme. My style: Iconoclast.  

I speak and sing Catalan, Spanish, Finnish and English.