/
  1. Loser at fifty (autobiography)

Lyrics

LOOSER AT FIFTY (Autobiography)

A handicapped child was born
His mother did quit him
But not me, I just quit mi job
To take care of him
It’s been twenty long years

Empty cv
Empty account
Empty bed

Nobody knows
The trouble I’ve seen
Nobody knows but Jesus
Cause Jesus is my real name
And no one else but me
Has been passing through my own shit
I’ve been left with my son in a foreign country
Looking after him, dealing with his tantrums
He’s become my shade 24 hours a day
He cannot be alone in any case

Empty cv
Empty account
Empty bed

I do music, speak in tongues
Studied nursing and education
But now I’m reduced to a monkey in the jungle
Fighting with its instincts for survival
You can call me a martyr
You can tell me to stand up
But then please put yourself in my shoes
Out of the world, loosing last train
What would you do?
Where would you be?

Empty cv
Empty account
Empty bed

Everybody told me to get a place for him
It would be better for the both of us
This is what I did and now he is doing worse
I have to deal every day with remorse
And then I don’t find any job on the market
Unemployment seems to be my target
I’m trying my best to just be left behind
Too old to rock´n´roll, too young to die

Too old to rock´n´roll
Too old to rock´n´roll
Too young to die

And now here I am
In this welfare state
Where no one really cares about my fate
Everyone is safe into his shell
Oblivious to other people’s hell
This is a call for empathy
Cause’ I know everybody likes me
Even you may think I’m pretty cool
But you know what?
In the end I have to go on with...

Empty cv
Empty account
Empty bed
Empty cv
Empty account
Empty bed

------------------------------

PERDEDOR ALS 50 (Autobiografia)

Va nèixer un nen discapacitat
La seva mare el va deixar
Però jo no, jo vaig deixar la feina
Per tenir cura d’ell
Han estat vint llargs anys

Currículum buit
Compte corrent buit
Llit buit

Ningú no sap
Les dificultats que he passat
Ningú no ho sap, només Jesús
Perquè Jesús és el meu nom de veritat
I ningú més que jo
S’ha empastifat amb la meva merda
He estat abandonat amb el meu fill en un país estranger
Tenint cura d’ell, enfrontant-me als seus rampells
Ell s’ha convertit en la meva ombra 24 hores al dia
No se’l pot deixar sol en cap cas

Currículum buit
Compte corrent buit
Llit buit

Faig música, parlo llengües
Vaig estudiar enfermería i educació
Però ara em veig reduït a ser un mico a la selva
Lluitant amb els instints per la supervivència
Pots dir que em faig el màrtir
Em pots dir que m’aixequi
Però aleshores, siusplau, posa’t a les meves sabates
Fora del món, perdut l’últim tren
Què faries?
On estaries?

Currículum buit
Compte corrent buit
Llit buit

Tothom m’aconsellava que trobes un lloc per a ell
Sería millor per a tots dos
Ès doncs el que vaig fer i ara ell ha empitjorat
I jo m’he d'enfrontar cada día als remordiments
I després resulta que no trobo res al mercat de treball
L’atur sembla ser el meu únic objectiu
Ho faig el millor que puc per ser deixat de banda
Massa vell per al Rock’n’Roll, massa jove per morir

Massa vell per al Rock’n’Roll
Massa vell per al Rock’n’Roll
Massa jove per morir

I ara sóc aquí
En aquest Estat del Benestar
En que ningú s’interessa en realitat pel meu futur
Cadascú es troba segur dins la seva closca
Oblidant-se de l’ifern on són els altres
Aquesta és una crida per l’empatía
Perquè sé que a tothom li agrado
Fins hi tot tu deus pensar que sóc molt enrollat
Però saps què?
Al final he de continuar amb el...

Currículum buit
Compte corrent buit
Llit buit
Currículum buit
Compte corrent buit
Llit buit